Идиопатична сколиоза (<45о)

При 4 от 5 пациента с идиопатична сколиоза (<45˚) се наблюдава подобрение чрез метода AtlasPROfilax. 

ATLAS PROFILAX БЪЛГАРИЯ Ви предлага лечение на идиотична сколиоза (<45о) чрез метода AtlasPROfilax чрез, който повече от 62% се наблюдава подобрение след прилагането на метода.

При едно от изследванията на метода AtlasPROfilax са проследени 620 човека с Идиопатична сколиоза (<45˚), при които метода е приложен еднократно и се наблюдава следната ефективност

При 62% се наблюдава съществено подобрение16% от пациентите са с пълно подобрение, а 22% са без подобрение. Средното време за достигане на оптимален резултат в това изследване е шестнадесет месеца.

ATLAS PROFILAX БЪЛГАРИЯ Ви предлага лечение на идиотична сколиоза (<45о) и Вие можете да бъдете част от нашата ефективна статистика.

Ефективност при лечение на болки във врата с Атлас Профилакс AtlasPRO