Дискова херния в шиен дял (латерална протрузия)

При едно от изследванията на метода AtlasPROfilax са проследени 159 човека с Дискова херния в шиен дял (латерална протрузия), при които метода е приложен еднократно и се наблюдава следната ефективност

При 39% се наблюдава съществено подобрение38% са с пълно подобрение , 23% са без подобрение. Средното време за достигане на оптимален резултат в това изследване е девет месеца.

 

Ефективност при лечение на болки във врата с Атлас Профилакс AtlasPRO