Ефективност при лечение с AtlasPROfilax®

Ефективност на AtlasPROfilax® при лечение на болка във врата (без дискова херния в шиен дял), болка в поясен дял (без дискова херния), тонично-клонична епилепсия, идиопатична сколиоза (<45˚), фибромиалгия, дискова херния в шиен дял (латерална протрузия), дискова херния в поясен дял (латерална протрузия), васкуларна мигрена или главоболие, синдром на карпалния тунел. 

Висока ефективност при прилагане на лечение с мотода Atlas Profilax. Наблюдава се подобряване на състоянието и облекчаване на болките при голяма част от пациентите, а при някои се наблюдава пълно излекуване на симптомите за болки във врата и поясният дял.

Болка във врата без дискова херния в шиен дял

Над 90% е ефективността на AtlasPROfilax  при лечение на болка във врата (без дискова херния) при изследване проведено сред 235 човека. 

 »
Болка в поясен дял без дискова херния

Близо 90 % от проследените пациенти, на които е приложено лечението с метода Атлас Профилакс (еднократно) се наблюдава ефектиеност и подобрение на състоянието. Лечението е проведено на 538 човека  с оплакване за  болка в поясен дял (без дискова херния).

 »
Тонично-клонични гърчове

При близо 80% се наблюдава ефектиеността  на ATLAS PROFILAX  при лечение на тоничко-конички гърчове  (тонично-коничниа епилепсия) при изследване проведено сред 163 човека.

 »
Идиопатична сколиоза (<45о)

При 4 от 5 пациента с идиопатична сколиоза (< 45˚ )  се наблюдава подобрение чрез метода  AtlasPROfilax. 

 »
Фибромиалгия

При 88% се наблюдава ефективност при лечение на Фибромиалгия, с прилагане на методът  ATLASPROFILAX,   при изследване проведено сред 50 човека . 

 »
Дискова херния в шиен дял (латерална протрузия)

При едно от изследванията на  метода  AtlasPROfilax  са проследени  159 човека  с  Дискова херния в шиен дял (латерална протрузия), при които метода е приложен еднократно и се наблюдава следната  ефективност

 »
Дискова херния в поясен дял (латерална протрузия)

При едно от изследванията на  метода  AtlasPROfilax  са проследени  584 човека  с  Дискова херния в поясен дял (латерална протрузия),   при които метода е приложен еднократно и се наблюдава следната  ефективност:

 »
Васкуларна мигрена или главоболие

При едно от изследванията на  метода  AtlasPROfilax  са проследени  584 човека  с оплакване от  Васкуларна мигрена или главоболие,   при които метода е приложен еднократно и се наблюдава следната  ефективност

 »
Синдром на карпалния тунел

При едно от изследванията на  метода  AtlasPROfilax  са проследени  147 човека  със  Синдром на карпалния тунел,   при които метода е приложен еднократно и се наблюдава следната  ефективност:

 »