Фибромиалгия

При едно от изследванията на метода AtlasPROfilax са проследени 50 човека с Фибромиалгия, при които метода е приложен еднократно и се наблюдава следната ефективност

При 88% се наблюдава съществено подобрение8% от пациентите са съобщили за пълно подобрение , а 4% са без подобрение. Средното време за достигане на оптимален резултат в това изследване е дванадесет месеца

 

AtlasPRO