Идиопатична сколиоза (<45о)

При едно от изследванията на метода AtlasPROfilax са проследени 620 човека с Идиопатична сколиоза (<45˚), при които метода е приложен еднократно и се наблюдава следната ефективност

При 62% се наблюдава съществено подобрение16% от пациентите са с пълно подобрение, а 22% са без подобрение. Средното време за достигане на оптимален резултат в това изследване е шестнадесет месеца.

 

AtlasPRO