Тонично-клонична епилепсия

При едно от изследванията на метода AtlasPROfilax са проследени 163 човека с Тонично-клонична епилепсия, при които метода е приложен еднократно и се наблюдава следната ефективност

При 79% се наблюдава съществено подобрение13% от пациентите съобщават за пълно подобрение , 8% са без подобрение. Средното време за достигане на оптимален резултат в това изследване е седем месеца.

 

AtlasPRO